Source:

Leh Ladakh Zanskar Trek 2018

Leh Ladakh View on map
24 Aug 18, 03:30 PM To - 2 Sep 18, 06:30 PM

Select Date / Time Slot

Select Date

Provide a group name


Note : If a group from previously successfull transaction is chosen , same coupon code will automatically apply on new transactions in the group

Provide Billing Details

Name*
Email*
Mobile no.
GST no. (If applicable)
Address

Publish Activity

Add photo
Add Video / Url
Tag member

Leh Ladakh Zanskar Trek 2018

Join the Event | ใครๆก็ไปเลห์ลาดักห์ แต่เราจะไปทั้งที มันต้องไม่ธรรมดา นั่งรถเที่ยวเป็นอาจุมม่า รมิไม่ไปค่ะ วัยรุ่นอย่างเรา มันต้องใช้แรง!!! Zanskar Trek to Phuktal Monastery ทริปเทรคสำรวจวัดลึกลับเก่าแก่ในหุบเขาซานสการ์หน้าร้อน วัดที่ถูกสร้างขึ้นต่อออกมาจากชะง่อนหินริมหน้าผาและต่อเข้าไปในถ้ำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 !! กำหนดการ 31 Aug -11 Sep 2017 No. of days = 12 วัน (ลางาน 7 วัน) Max. Altitude = 4200m ------------------------------------------------------------------------- Flight details: Jet Airways BKK = สุวรรณภูมิ DEL = Delhi, India IXL = Leh, India ขาไป Aug 31: 9W63_20.10 BKK - 23.20 DEL Sep1: 9W2368_5.40 DEL - 7.05 IXL ขากลับ Sep 11: 9W2369_7.40 IXL - 9.10 DEL ต่อด้วย 9W66_14.00 DEL - 19.45 BKK กำหนดการคร่าวๆ Day0 Aug 31: BKK - Delhi บินไฟลท์ดึก นอนสนามบินเหมือนเดิม Day1 Sep 1: Delhi - Leh บินไฟลท์เช้าตรู่ ถึงแล้วเที่ยวเลห์ พักผ่อน ปรับตัว ไม่ควรเคลื่อนไหวเร็วๆ ค่อยๆเดินชมวิถีชาวบ้าน แวะ Shanti stupa ชมดาว ชมเมือง แวะเที่ยว Nymgal Tsemo and Hall of Fame. Day2 Sep 2: Leh - Lamayuru อันงามงดดุจเมืองโลกพระจันทร์ นั่งรถไป Kargil เข้าพักที่ Mulbek Day3 Sep 3: Mulbek to Rangdum วันนี้มุ่งหน้าเข้า Zanskar valley เราจะมองเห็น Nun Peak และ Kun Peak ที่มีความสูงมากกว่า 7000m ผ่าน Suru valley ที่มีความสวยงาม ทุ่งหญ้าเขียวขจี เข้าพักที่ Rangdum Day4 Sep 4: Rangdum to Padum วันนี้เราจะข้าม Pentze Pass 4200m ในบริเวณสโลปของช่องเขานี้เป็นบริเวณที่ชาวบ้านจะเลี้ยงม้า Zanskar breed สายพันธ์ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังผ่านช่วงธารน้ำแข็ง Penzella glacier อีกด้วย คืนนี้พักที่ Padum Day5 Sep 5: Padum to Anmu village นัดพบทีมไกด์และลูกหาบ Day6 Sep 6: Amnu village - start 5hrs trekking to Phuktal monastery เป็นวัดที่มีความพิเศษคือ ถูกสร้างขึ้นต่อออกมาจากชะง่อนหินริมหน้าผาและต่อเข้าไปในถ้ำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 (เห็นภาพครั้งแรก ประทับใจมาก สวยขลังสุดๆ เป็นวัดทิเบตที่เหลืออยู่ไม่กี่วัดเท่านั้นที่ยังคงต้องเดินเท้าเข้าไป) คืนนี้เรานอนที่วัดเลยค่ะ ดื่มด่ำให้เต็มที่ Day7 Sep7: ถ่ายรูปและสำรวจวัด Phuktal ได้เต็มที่ ออกเดินเทรคเบาๆไปรอบๆ Yugar village ชมวิวรอบๆ กลับมานอนที่วัด Day8 Sep8: เดินเทรคกลับไปยัง Anmu village 5 hrs แล้วนั่งรถต่อไปยัง Padum Day9 Sep9: Padum to Kargil ระหว่างทางแวะชม Rangdum monastery Day10 Sep 10: Kargil to Alchi monastery - Magnetic hill - Leh Day 11 Sep 11: Leh - Delhi - BKK ถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ แยกย้ายกันไปทำมาหาเที่ยวค่ะ :) ******************************************************** ค่าใช้จ่ายคนละ 34900 บาทต่อกรุ๊ปขั้นต่ำ 11 คน ประกอบไปด้วย - ค่าทริปและเทรคแพคเกจ พร้อมหนังสือเชิญเพื่อทำวีซ่า - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด ค่ารถค่าม้าแบกของค่าลูกหาบ - ค่าโรงแรมที่พักและอุปกรณ์ตั้งแคมป์ทุกคืน - ค่าอาหารและน้ำทุกมื้อ (ยกเว้น อาหารกลางวัน 2 มื้อในเมือง) - ค่าเข้าชมโบราณสถานทุกแห่ง - ค่าประกันการเดินทาง ******************************************************** ไม่รวม.... - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กทม - เดลี - เลห์ทั้ง 4 เที่ยวและภาษีสนามบิน (จะซื้อตั๋วเอง หรือ ฝากซื้อตั๋วก็ได้ค่ะ คิดราคาตามจริง ประมาณ 17-18xxxบาท) - ค่าวีซ่า (1700 บาท) - ค่าอาหารกลางวันในเลห์อีก 2 มื้อ (ปล่อยเดินเที่ยวทานเองอิสระ) - ค่าเครื่องดื่มพิเศษต่างๆ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 55xxx บาท Note โปรดอ่าน ... -โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับตามสถานะการณเ์ฉพาะหนา้โดยไมแจ้งล่วงหน้าเราจะไปลุย เมืองแขกแซ่บ ๆลําบากนิด ๆ ลุย หน่อยๆอาจจะเจอฝนตก ดินถล่ม ถนนขาดบ้างเผื่อใจไวเ้ยอะๆคะ่ - ขอความร่วมมือเก็บทิปกองกลางสำหรับไกด์ ลูกหาบและคนขับ (คนละ 50 USD) ขอบคุณค่ะ สนใจร่วมทริป จองได้โดยการโอนมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท (มาที่ ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ 9542152106 บัญชี นส รมิดา วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์) พร้อมส่ง หน้า passport เบอร์โทร อีเมลล์ และ emergency contact (ภาษาอังกฤษและเบอร์โทร) ปิดรับภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ค่าทริปที่เหลือ จ่ายภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 ค่ะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ramiinthewild@gmail.com หรือ ส่งข้อความมาคุยกันค่ะ :)
PASSIONSTREET
Social Network
Events
Connect
Share Experience
Communities
Featured Events
Workshops
Seminar
Conference
Exhibitions
Charity
Sports and Fitness
Award Programs
Competitions
Reunion
Networking
Concerts
Members
Experts
Followers
Club
Friend Zone
Trails
Passion Zone
Passion Categories
Passion
PassionTrails
Marathon
Event ticketing
organizer
triathlon
duathlon
ticketing
adventure tourism
adventure sports

Add Billing Information